Mejeribrugets Fonde

I Dansk Mejeribrug findes en række fonde og fondsmidler, som kan søges til forskellige formål - primært til studierejser, videreuddannelse og videnskabeligt arbejde. Nogle af disse har specifikke ansøgningstidspunkter, formål og målgrupper.

Nedenfor findes en samlet oversigt, som linker til de respektive hjemmesider, hvor der kan findes yderligere information om den enkelte fond. Endvidere er fondene at finde i Mejeribrugets Årbog med alle oplysningerne.

Fond

Formål (kort)

Målgruppe (kort)

Ansøgningsfrist

Link til mere information

Metha Lunds mindefond

Videreuddannelse og studierejser

Danske mejerister, mejeriteknikere eller mejeriingeniører

1. juni

Ansøgningsskema

Kold College

Foreningen af mejeriledere og funktionærers jubilæumsfond

Videreuddannelse og studierejser, kongresdeltagelse mv.

Medlemmer af Foreningen af mejeriledere og funktionærer m.fl.

Løbende ansøgning

Ansøgningsskema

Foreningen af mejeriledere of funktionærer

Dansk Mejeriingeniør Forenings jubilæumslegat

Videreuddannelse og studierejser

Mejeriingeniører

1. april eller 15. august

Dansk Mejeriingeniør Forening

Johannes Kyeds Fond

Studierejser og videnskabeligt arbejde primært inden for specialost

Enkeltpersoner og virksomheder

 

1. marts

Mejeriforeningen

Henvendelse til Lars J. Nielsen, L&F ljn[at]lf[dot]dk

FM rejselegat

Studierejser i forbindelse med mejeriingeniørudd.

Mejeriingeniørstuderende

1. maj

Foreningen af rejsende mejeriingeniørstuderende

Hjeddingfonden

Studier, studierejser og kurser

Fortrinsvis studerende

Medio maj

Ansøgningsskema

Henvendelse til
Knud Krogsgaard
tlf. 75 24 40 55.

Dansk Oste- og Smørforenings Jubilæumsfond

Uddannelse, Produktudvikling, Afsætningsfremme

Medlemmer af Dansk Oste- og Smørforening

Løbende ansøgning

Henvendelse til Lars J. Nielsen, L&F ljn[at]lf[dot]dk

Der tages forbehold for den specifikke ordlyd af fondens fundats samt den enkelte fondsbestyrelses administration af fondens midler.