Advertisement

Om Mælkeritidende

Mælkeritidende er Danmarks mest specialiserede medieplatform, når det gælder mælk, mejeristof og leverandørforhold i mejeribranchen. Vi producerer det eneste trykte magasin i branchen med mejerinyt fra ind- og udland, virksomhedsportrætter, forskningsstof og dækning af forskellige branchebegivenheder. Bladet udkommer hver 4. uge i et oplag på 1750, men findes på stort set alle mejerianlæg i Danmark. Det betyder kontaktflade til 8000 medarbejdere i den danske mejeriindustri. Herudover læses bladet i leverandørbranchen, forskningsinstitutioner og beslægtede organisationer.

Endvidere udsendes det elektroniske nyhedsbrev UPDATE to gange ugentligt med en opsamling af nyheder fra vores hjemmeside samt meddelelser til medlemmerne. UPDATE har over 2900 læsere, hvoraf ca. halvdelen klikker ind i nyhedsbrevet, hvilket er usædvanligt højt for et branchenyhedsbrev. En tilpasset version af Update sendes to gange ugentligt til 200 svenske læsere - og engelske Dairy Nordic sendes til 260 nordiske læsere. 

Kernen i vores læsergruppe er ledende medarbejdere og beslutningstagere i mejeriindustrien. Derfor er vores medier populære annonceplatforme både når det gælder virksomhedsportrætter, nye produkter og stillingsannoncer.

Hertil kommer, at vi aktivt bruger sociale medier som Facebook og LinkedIn til at skabe interesse for vores øvrige medier. 

Historie
Bladet blev grundlagt den 15. januar 1888 og er dermed et af Danmarks ældste fagtidsskrifter og samtidig verdens ældste mejerifagblad. Grundlæggerne var blandt datidens pionerer inden for den spirende andelsbevægelse – Danmarks første mejeribestyrere, som havde dannet Dansk Mejeristforening den 21. oktober 1887.

Mælkeritidende var bestemt som et medlemsblad, og tidsskriftet bragte meddelelser fra foreningen til dens medlemmer. Gennem tiden er mange andre emner blevet beskrevet og debatteret i Mælkeritidende. Blandt andet mejeribestyrernes arbejds- og lønforhold og den teknologiske udvikling inden for maskiner og udstyr til produktion af mælk, smør og ost.

Tidsskriftet har gennem tiderne også sat fokus på de mejerifaglige uddannelser samt mejeriforskningen. I 1986 skiftede Dansk Mejeristforening navn til Foreningen af mejeriledere og funktionærer. Siden 1975 har Dansk Mejeriingeniør Forening været medudgiver af Mælkeritidende.

Ejerskab og sekretariat
Udover de to foreningers partnerskab bag udgivelsen af Mælkeritidende driver 'Foreningen af mejeriledere og funktionærer' og 'Dansk Mejeriingeniør Forening' fælles sekretariat. Sekretariatet varetager endvidere admininstrationen for en række organisationer i mejeribranchen, herunder Mejeriteknisk Selskab, Mejerifolk uden Grænser, Nordisk Mejerikongres m.fl. 

Mærkedage

07/06/2023
60 år
10/06/2023
60 år
12/06/2023
60 år
22/06/2023
25 års jubilæum
22/06/2023
50 år

Stillinger

MMS Nordic søger projektingeniører/projektledere
MMS Nordic har vokseværk og søger komptetence og positive projektingeniører/projektledere, der er åbne over for nye måder at tænke på, og som har interesse for at lære og udvikle inden for den bred
FH SCANDINOX A/S søger medarbejdere
FH SCANDINOX har travlt og søger projektledere, tekniske assistenter og klejnsmede til afdelinger i Aarhus, Aalborg og Hoven/Tarm.
Au2mate søger to medarbejdere til 24/7 HOTLINE-team
Au2mate søger to nye kollegaer med gode samarbejdsevner og et personligt drive, der brænder for at servicere vores slutkunder.