Arla Foods Slagelse får mejeribrugets samarbejdspris

Onsdag, 7 marts, 2018

Mejeribrugets SamarbejdsForum kårede tirsdag d. 6. marts Arla Foods Slagelse til ’Årets Virksomhed på samarbejdsområdet - 2017’. Formand Niels J. Andreasen, (-branchedirektør i Dansk Industri, Mejeribranchen), overrakte årets diplom ved en højtidelighed på mejeriet foran en større forsamling medarbejdere. Han lagde vægt på en lang række forhold, som man havde lagt vægt på ved kåringen, hvilket blandt andet var relateret til arbejdet i Samarbejdsudvalget. Udover en grundig og åben dialog i SU pegede han på en række konkrete nøgletal, som bekræftede en velfungerende arbejdsplads. Det gjaldt blandt andet trivselsbarometeret, hvor 93 % bakker op omkring nærmeste leder – og 89 % udtrykker stolthed over at arbejde på Arla Foods. 

- Det gælder også udviklingen i arbejdsulykker, hvor en vedholdende og fokuseret indsats er belønnet med en stabil reduktion år for år, så I nu er nede på tre arbejdsulykker med kort fravær, sagde Niels J. Andreasen, som også roste mejeriet for en fokuseret uddannelsesindsats – både for egne medarbejdere og for praktikanter.

Foto: Næstformand i SU, Henrik Fly holder diplomet for ’Årets virksomhed på samarbejdsområdet – 2017’ sammen med direktør Ole E. Hansen (th). Yderst th. Niels J. Andreassen, direktør i Dansk Industri, Mejeribranchen samt Lars Gram, formand for Danske Mejeristers Fagforening (-yderst til venstre).