Arla indfører nye regler for afhentning af mælk

Fredag, 5 januar, 2018

I efteråret besluttede Arla nye regler for mælkeafhentning, der fremover skal være ens i alle Arlas ejerlande. Pr. 1. januar er nogle af disse trådt i kraft. Det gælder regler for uafhængig afhentning (buffertanke), tilkørselsforhold for de største tankvogne samt regler om tre udløbsrør. Den måske største ændring træder først i kraft om et år, hvor det bliver standard, at mælken afhentes hver anden dag. De nye og mere standardiserede regler for transport af mælk fra gårdene til mejeriet på tværs af ejerlandene gør det muligt for Arla at effektivisere transporten. Leverandører, der lever op til de nye regler, vil få et tillæg til mælkeafregningen. På koncernniveau vil det generere besparelser på 12 millioner euro årligt, når standarderne er fuldt implementeret i 2022.