Arla sænker afregning for øko-mælk

Tirsdag, 27 marts, 2018

Acontoprisen for økologisk mælk sænkes med 1 eurocent per kilo i Danmark og Sverige den 1. april 2018, mens den forbliver uændret i Centraleuropa og Storbritannien. Acontoprisen for Arlas konventionelle mælk forbliver uændret i denne omgang. Den nye valutakurs for kvartalet påvirker dog prisen nedad i Danmark (-1,3 DKK øre), og Centraleuropa (-0,16 eurocent) men til gengæld opad i Storbritannien (+0,3 pence) og Sverige (+0,9 SEK øre). Acontoprisen for mælk produceret på basis af non-GM foder inklusive tillæg for deltagelse i Arlagården® Plus bliver 234,0 øre/kg. Acontoprisen for økomælk inklusive tillæg for deltagelse i Arlagården® Plus er knap en krone højere på 328,2 øre/kg. Beslutningen om at sænke prisen på økologisk mælk begrunder Arla med, at det økologiske marked er forblevet stabilt, om end udbuddet svækker de danske og svenske markeder.