Arlas lastbiler skal forurene mindre

Fredag, 10 marts, 2017

De 60 Arla-lastbiler der dagligt leverer 1.000 tons mejeriprodukter til byerne på Sjælland og i Hovedstadsområdet, skal fremover køre på grøn diesel, som er baseret på naturgas. Helt specifikt skal den traditionelle diesel udskiftes med Shell GTL-brændstof, som har en højere biologisk nedbrydelighed end traditionel diesel. Med skiftet forventer Arla at reducere sin partikeludledning med 25 procent til gavn især for luftkvaliteten i byerne, skriver mejerikoncernen.
- Mange af vores lastbiler kører der, hvor der er flest mennesker og mest trængsel, og altså der, hvor vores biler udleder mest. (…) Vi arbejder løbende på at reducere miljøpåvirkningen i vores forsyningskæde, og her er transport af vores ejeres mælk fra gård til mejeri og af produkter fra mejerier til supermarkeder et område, vi er meget optagede af,” fortæller Bo Svane, der er logistikdirektør i Arla Danmark.