DTU og Arla i partnerskab

Onsdag, 4 juli, 2018
DTU har i en årrække indgået samarbejdsaftaler med større virksomheder og SMV'er. Strategiske partnerskaber forankret på øverste niveau er imidlertid noget nyt, hvilket er tilfældet i et nyt partnerskab mellem  Arla og DTU med en tværfaglig tilgang til Arlas teknologiske fokusområder og muligheder. 
I Arla tror Harry J. Barraza, chef for Open Innovation, at partnerskabet vil give Arla adgang både til specifikke projekter og ny teknologi samtidig med, at dørene åbnes til DTUs netværk af industri, små virksomheder og nystartede virksomheder.
- Vi forventer, at partnerskabet vil skabe resultater især inden for fødevaresikkerhed og anvendelse af digitale teknologier inden for kunstig intelligens og Big data, hvor DTU er fremragende, siger Harry J. Barraza.