Erhvervsakademi Lillebælt søger censorer

Mandag, 3 april, 2017

Erhvervsakademi Lillebælt EAL) efterlyser censorer til mejeriteknologuddannelsen (procesteknolog med studieretning mejeriteknologi), som kan deltage ved eksamener på uddannelsen. Som censor har du en vigtig rolle i at sikre kvalitet af de bedømmelser, som de studerende får til deres prøver. Hvis du har lyst til at være censor skal du beskikkes som censor, hvilket man bliver ved at indtaste ansøgning på www.censorsekretariatet.dk. Her finder du også en vejledning til, hvordan du skal udfylde beskikkelses ansøgningen. 

EAL tilføjer, at eksamenerne ofte er grundlag for en god dialog med underviseren om studieindhold, og at censorer på den måde kan være med til at påvirke uddannelsen.