Flere malkekøer og mere mælk

Torsdag, 25 januar, 2018

Danmark havde ved udgangen af 2017 575.000 malkekøer, hvilket er en stigning på 1,8 pct. eller 10.000 i forhold til samme tidspunkt 2016. Bestanden er dermed på sit højeste niveau siden mælkekvotens ophør 1. april 2015, til trods for flere slagtninger af køer i slutningen af 2017. Det skriver Landbrugsavisen. Flere malkekøer og højere ydelse pr. ko betyder en samlet mælkeproduktion, som er 1,7 pct. højere i 2017 i forhold til året før. Den samlede kvægbestand var 1.558.000 stk., hvilket er 0,3 pct. flere end samme tidspunkt i 2016. Udover malkekøer stiger antallet af tyre og stude samt kvier under ½ år, mens antallet af kvier totalt falder og antallet af ammekøer er det laveste siden 1990 - nemlig 89.000, svarende til 3,3 pct. færre end sidste år. Både kvier, malkekøer, tyre og ammekøer er i overtal i Jylland. Af 1.558.000 stykker kvæg findes kun 192.000 øst for Lillebælt.