Flydende mælkebedrift i Rotterdam havn

Tirsdag, 31 juli, 2018

I flere dele af verden er der mangel på landbrugsjord, men et banebrydende projekt i Holland kan måske være en del af løsningen på dette problem. I Rotterdam åbner landmand Minke van Wingerden og hendes mand til november nemlig en flydende farm med 40 rødbrogede malkekøer under navnet Floating Farm, skriver Landbrugsavisen/Ingeniøren. På den flydende farm skal køerne have deres daglige gang på første sal på en 600 kvadratmeter stor platform, der ligger i vandet i byens gamle byhavn. Til tider får de mulighed for at rende op på land ved hjælp af en landgangsbro og derefter græsse på en græsmark på en kvart hektar. Under førstesalen vil der være mejeri, undervisningslokaler og en gårdbutik for bygens borgere.
Besætningen forventes at producere i snit 800 liter mælk om dagen, og gården vil være løsdrift, så dyrene frit kan gå rundt og opsøge malkerobotten, når tiden er til det.  Netop nu er man i gang med opbygningen, hvor malkerobotter, solpaneler og affaldsseparationsanlæg vil være at finde på farmen, skriver Ingeniøren. 
Selve etableringen vil koste omkring 20 millioner kroner, og platformen bygges af folk, som almindeligvis bygger flydende huse, mens drivhusbyggere klarer selve farmen. Foto: Floating Farm