FMF forlader FTF

Tirsdag, 26 juni, 2018

Efter grundig overvejelse har Foreningen af mejeriledere og funktionærers (FMF) hovedbestyrelse den 18. juni d.å. besluttet, at melde foreningen ud af hovedorganisationen FTF med virkning fra og med 1. januar 2019. FMF vil således ikke være en del af den nye store hovedorganisation, som bliver en realitet når FTF og LO lægges sammen ved årsskiftet.
I samarbejde med en advokat med speciale indenfor bl.a. den kollektive arbejdsret er spørgsmålet om medlemskab af den nye hovedorganisation blevet gransket nøje, og konklusionen er blevet, at det samlet set tjener foreningen bedst ikke at være en del af FTF-LO samarbejdet. Perioden frem i mod den formelle udtrædelse af FTF vil blive brugt på at sondere, hvordan fremtiden skal håndteres i forhold til hovedorganisation og i forhold til serviceordninger m.m.
Samarbejdet med FTF-a fortsætter uforandret.