FMF’er stiller op til Arlas Samarbejdsråd

Torsdag, 12 april, 2018

Arla afholder valg til repræsentation af gruppen ’individuelt ansatte’ i Samarbejdsrådet for Danmark, hvor medarbejderne kan afgive deres stemme frem til d. 20. april kl. 12.00. I den anledning har Michael Jensen, Project Manager på Holstebro Mejeri, valgt at stille op, hvilket også gælder Bente Bo Mortensen, Project Manager på ARINCO.
Michael er i forvejen formand for Foreningen af mejeriledere og funktionærer (FMF), Kreds Vestjylland, og medlem af foreningens hovedbestyrelse. Foreningen tæller mange medlemmer ansat i Arla Foods i gruppen af ’individuelt ansatte’.
- Denne baggrund og fundering finder jeg yderst relevant og medvirkende til, at jeg er godt klædt på til at kunne tale de individuelt ansattes sag i Samarbejdsrådet, siger Michael Jensen, som en del af et større valgoplæg, som er tilgængelig for Arla-ansatte.
FMF opfordrer foreningens stemmeberettigede medlemmer til at bakke op omkring Michael Jensen, så kollegaernes interesser varetages bedst muligt og i øvrigt i visse sammenhænge drager nytte af samarbejdet mellem foreningen og Arla Foods.