Fødevareindustrien mangler arbejdskraft

Mandag, 3 juli, 2017

En fjerdedel af fødevareindustriens virksomheder oplever mangel på faglært arbejdskraft, som er en begrænsning for produktionen, skriver Landbrug og Fødevarer i en ny analyse. Det svarer til at manglen på kvalificeret arbejdskraft i fødevareindustrien er tredoblet på et kvartal, L&F har udviklet et så kaldt arbejdsmarkedsbarometer, som består af en blanding af sektorspecifikke og nationale indikatorer, som skal hjælpe med at følge udviklingen på arbejdsmarkedet tæt. Barometeret viser, at der i dag er et betydeligt større pres på arbejdsmarkedet end for et år siden. Manglen på arbejdskraft er også fortsat stigende i agroindustrien, så det nu er 36 pct. af virksomhederne i agroindustrien, der oplever mangel på arbejdskraft. (Foto: Colourbox).