Generalforsamling i Mejerifolk uden Grænser

Tirsdag, 31 oktober, 2017

Ved årets generalforsamling i Mejerifolk uden Grænser kunne de fremmødte blandt andet nyde godt af fortællinger fra de varme lande – nærmere bestemt Kenya. To frivillige medlemmer, Helle Thomsen og Henrik Johansen, fortalte indlevende om deres erfaringer fra felten i sommer. Udover skræmmende høje tal for aflatoxin og kimindhold, kunne de to også berette om malkning ved at hive i patterne i stedet for at klemme. Deres dagbog er tidligere bragt i Mælkeritidende og kan i øvrigt læses på www.mejerifolkudengraenser.dk.
Ydermere skulle forsamlingen vedtage vedtægtsændringer, således at Mejerifolk uden Grænser nu er godkendt hos SKAT som almennyttig organisation, hvilket betyder, at gavebidrag til foreningen kan trækkes fra i skat.
Forud for generalforsamlingen var der rundvisning på Arlas Innovation Centre, hvor Peter Sinding Andersen som er forskningsdirektør på stedet, tog imod og sørgede for en fagligt spændende rundvisning sammen med en kollega. I Mælkeritidende nr. 23 kan du læse mere fra Generalforsamlingen, som blev afholdt onsdag d. 25. oktober i Agro Food Park.