Katja Grouleff Andersen nyt medlem af DMF’s bestyrelse

Torsdag, 28 juni, 2018

Det netop overståede valg til bestyrelsen i Dansk Mejeriingeniør Forening, der blev afviklet mellem 12. til 26. juni, kunne igen konstatere en pæn interesse med en stemmeprocent på 52 pct. Med fire kandidater til hhv. to pladser i bestyrelsen og to pladser som suppleanter var der titler til alle. Nyopstillede Katja Grouleff Andersen fik næstflest stemmer efter formand Martin Holst Petersen, og de to sætter sig dermed på de to bestyrelsesposter.
Martin Holst Petersen, Chr. Hansen, genopstillede og blev valgt ind i bestyrelsen
Katja Grouleff Andersen, Arla, var nyopstillet og blev valgt ind i bestyrelsen
Ingermarie Jensen, Chr. Hansen, genopstillede og blev valgt ind som suppleant i bestyrelsen
Emilie Møller Kudahl, Chr. Hansen, genopstillede og blev valgt ind som suppleant i bestyrelsen.Godkendelse af valget foregik i henhold til foreningens vedtægter i overværelse af foreningens interne revisor John Uhrenholt Mogensen. Bestyrelsen konstituerer sig på det førstkommende møde.