Koens råmælk godt for smågrise

Torsdag, 14 september, 2017

Forskere ved Aarhus Universitet har undersøgt sammensætningen af mikroorganismer i mave-tarm-kanalen hos nyligt fravænnede grise fodret med enten ko-råmælk (colostrum), mælkeerstatning eller somælk. Resultaterne viser, at de grise, som blev fodret med ko-råmælk umiddelbart efter fravænning, havde et reduceret antal af potentielle sygdomsfremkaldende bakterier (ETEC) i tyndtarmen og fæces sammenlignet med de fravænnede grise, som fik mælkeerstatning. Endvidere viste det sig, at den mikrobielle sammensætning i tyndtarmen hos de råmælks fodrede grise havde en større lighed med de grise, som forblev hos soen sammenlignet med grisene, der fik mælkeerstatning. Resultaterne indikerer, at tildeling af ko-råmælk sammenlignet med mælkeerstatning, umiddelbart efter fravænning, kan være en lovende strategi i forhold til at forbedre mave-tarm-sundheden hos nyligt fravænnede grise. Forsøget giver dog ikke mulighed for at drage konklusioner angående eventuelle langtidseffekter af fodring med ko-råmælk.