Mejeristernes Fagforening stemmer om optagelse i NNF

Tirsdag, 7 august, 2018

Danske Mejeristers Fagforening (DMF) står overfor en stor beslutning, når man afholder ekstraordinær delegeretmøde d. 21. august. Her skal de 33 delegerede beslutte, om man vil anbefale medlemmerne, at foreningen optages i Fødevareforbundet NNF. Såfremt dette vedtages med 2/3 flertal, skal de 850 medlemmer efterfølgende tilsvarende stemme om optagelsen, hvor almindeligt stemmeflertal bliver afgørende. Hvis dette også ender med et ja, er konsekvensen, at danske mejerister efter 95 år som selvstændig fagforening integreres i den store fagforening, som i forvejen organiserer knap 2000 ansatte på mejerierne, hvor hovedparten er ufaglærte, lagermedarbejdere og operatører. Læs mere om overvejelser og perspektiver i Mælkeritidende nr. 15/16, som udkommer fredag d. 10. august. Eller se mere på www.mejeristen.dk