Advertisement

Udgivet 12.06.2017
Del på

Nordisk Mejerikongres - Paneldebat

Fredagens sidste indslag på Nordisk Mejerikongres var en paneldebat om mejeriindustriens fremtidige udfordringer med deltagelse af ledere fra en række store, nordiske virksomheder, som talte Arla Foods, DuPont, Elopak, Eurofins og Landbrug & Fødevarer. Deltagerne havde hver deres tilgang til emnet, men fællesnævneren var opfattelsen af både store udfordringer og store muligheder for mejeriindustrien.

- Det er et stort privilegie at være global markedsleder, men samtidig et stort ansvar at skulle håndtere den helt store udfordring med at flytte stadig større mængde mælk til vækstmarkederne i nye vækstlande i Asien, Afrika og Latinamerika, sagde Åke Hantoft, formand for Arla Foods. Blandt de øvrige var flere dog klar til at hjælpe Arla Foods med denne opgave.

- Vi har både det globale set up samt lokale forankringer, så vi sammen kan skabe et effektivt set up til at udvikle produkter og lokal produktion på de nye vækstmarkeder, sagde Monica Gimre, Vice President i Tetra Pak Processing, som også pegede på evnen til at udnytte digitalisering og big data om både produktion og forbrugeradfærd som en afgørende nøgle til succes i fremtidens mejerimarked.

- Men vi skal passe på, at vi i de nordiske lande ikke bliver for selvtilfredse og tror, at vore høje standarder for fødevaresikkerhed, kontrol og dokumentation er tilstrækkelig på alle øvrige markeder. Vi skal forstå andre tankegange og hensyn på de nye markeder, hvor det er afgørende, at vi kan dokumentere 100 pct., at vi lever op til deres krav, sagde Svend Aage Linde, CEO i Eurofins.

Karen Hækkerup supplerede ved at pege på udfordringen på de sociale medier.
- Vi lever i en verden, hvor fake news er en trussel mod vores produkter, som kan sprede sig lynhurtigt. Derfor skal vi være vågne og hurtige i vores kommunikation, hvis mælk havner i en shitstorm, sagde den administrerende direktør i Landbrug & Fødevarer.

 

Efter indlæggene var ordet frit, hvor Theis Brøgger, Director for External Communication i Arla Foods, formidlede en række spørgsmål for salen, som blev formidlet via sms’er. Moderne og effektivt og et passende punktum for Nordisk Mejerikongres. 

Mærkedage

28/03/2023
40 års jubilæum
30/03/2023
40 år
31/03/2023
60 år
31/03/2023
60 år
01/04/2023
50 år

Stillinger

Salgs- og CIP-specialist til Novadan
Indsigt i fødevareindustriens CIP-rengøring, som kan omsættes i rådgivning og salg, er afgørende kompetencer, når Novadan skal besætte ledig stilling som ’Salgs og CIP-specialist’
Stillinger
Stillinger i fødevarebranchen hos vores samarbejdspartner Ofir