Staten vil stjæle frokostpausen

Fredag, 3 november, 2017

Statsansatte har i henhold til overenskomsten ret til betalt frokost. Det vil Finansministeriet imidlertid forsøge at annullere uden forhandling eller lønforhøjelse, idet Moderniseringsstyrelsen under Finansministeriet er begyndt at omtale betalt frokost som et personalegode. Denne strategi vækker harme blandt repræsentanterne for de 180.000 statsansatte.
- Den danske model sættes ud af spil, hvis arbejdstiden med et hug – og uden forhandling – kan sættes op med 2,5 timer om ugen, uden at lønnen følger med. Det kan vi selvfølgelig ikke bare stiltiende acceptere, siger Flemming Vinther, formand for Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU), på Akademikernes hjemmeside. CFU omfatter Akademikernes Centralorganisation og dermed også de statsansatte medlemmer af Dansk Mejeriingeniør Forening. CFU har i første omgang forlangt et mæglingsmøde med Moderniseringsstyrelsen.