Større kvægbestand er stor belastning i Irlands CO2-regnskab

Mandag, 6 august, 2018

Det går den helt forkerte vej med Irlands klimaomstilling. I stedet for som planlagt at reducere CO2-udslippet med en mio. ton om året, vokser udslippet med 2 mio. ton pr. år. Det irske klimaråd, Climate Change Advisory Board, advarer i ny rapport om, at Irland får mere end svært ved at leve op til de forpligtigelser, landet har bundet sig til at nå i 2020 og 2030. Det skriver Landbrugsavisen. Siden 2014 er det irske landbrugs C02-emission øget med 4,5 procent, og stigningen vil alt andet lige fortsætte, hedder det. Ifølge rapporten er antallet af dyr, de valgte dyrearter og den udførte driftsledelse baggrunden for stigningen i udslippet af drivhusgasser. Malkekvægbestanden i Irland er således øget med en årlig vækst på 6,2 procent, svarende til 79.000 dyr siden kvoteophøret i 2015. Tilsvarende er der for andet kvæg end malkekvæg set en årlig vækst på 3,9 procent siden 2016, svarende til 168.000 dyr. Alene siden 2011 er kvægbestanden i Irland øget med 745.000 dyr.