Priser

Prisliste gældende fra 1. januar 2017 
Forside: Bredde 158 mm x højde 114 mm: 14.900 kr.
Bagside: Bredde 125 mm x højde 270 mm (+ 5 mm tillæg til beskæring): 12.700 kr.
1/1 side: Bredde 185 mm x højde 270 mm (+ 5 mm tillæg til beskæring): 15.700 kr.
1/1 side: Bredde 158 mm x højde 232 mm (inden for kolumnen): 15.700 kr.
2/3 side: Bredde 104 mm x højde 232 mm: 11.700 kr.
1/2 side: Bredde 158 mm x højde 114 mm: 9.900 kr.
1/3 side: Bredde 158 mm x højde 74 mm: 5.900 kr.
1/3 side: Bredde 50 mm x højde 232 mm: 5.900 kr.
1/4 side: Bredde 158 mm x højde 55 mm: 4.900 kr.

Stillings-, receptions- og rubrikannoncer:
1 spalte 76 mm bred pr. mm: 38,00 kr.
1 spalte 76 mm bred inkl. farvetillæg pr. mm: 48,50 kr. 
2 spalter 158 mm bred pr. mm: 66,00 kr.
2 spalter 158 mm bred inkl. farvetillæg pr. mm: 76,50 kr.

Stillingsannoncer på nettet:
Stillingsannoncer bragt i Mælkeritidende lægges på bladets hjemmeside: www.maelkeritidende.dk uden ekstra beregning.
Bannerstillingsannonce med målene: Bredde 140 px x højde 350 px på www.maelkeritidende.dk i 2 uger: 3.900 kr.

Bannerannoncering for virksomheder
Bannerannoncer mål: Bredde 140 px x højde 350 px.
Pr. år: 12.900 kr. Pr. halvår: 6.900 kr. Pr. kvartal: 3.900 kr.

Leverandøroversigt i Mælkeritidende og UgeNyt: 23 indrykninger i Mælkeritidende - et år: 8.900 kr.
Et link på Mælkeritidendes elektroniske UgeNyt pr. år: 1.700 kr.

Abonnementspris: Danmark: 1.375 kr. pr. år inkl. moms. Europa inkl. forsendelse: 1.625 kr. og øvrige udland inkl. forsendelse: 1.825 kr.

Alle annoncepriser er excl. moms og excl. produktions-omkostninger. Der ydes ikke bureauprovision.
Gentagelsesrabat: 6 indrykninger 10%, 12 indrykninger 15%, 24 indrykninger 20%, forudsat at annoncerne bestilles på én gang og indrykkes inden for ét år.